Logo Pre-College Program

De eerste module gaat over de mens (wie zijn het, waar wonen ze), levensfases van de mens (wat maakt iedereen in ieder geval mee), geschiedenis (hoe zijn mensen gevormd door geschiedenis), psychologie (welke theorieën bestaan er over de mens), inleiding filosofie (over welke aspecten van de mens denken we na), en inleiding bestuur, economie en recht (hoe worden mensen geleid).

Logo Pre-College Program

De derde module gaat over bedrijven (welke sectoren bestaan er), de focus van bedrijven op prestatie (wat is een goede werknemer), kunst (wie betaalt kunst), mineralogie (met welke mineralen verdienen wij ons brood), vervolg filosofie (wat is goed; "ethiek"), en economie (hoe werkt vraag en aanbod).

Logo Pre-College Program

De tweede module gaat over de staat (welke worden erkend, welke niet), noden van de wereldgemeenschap (welke problemen zijn het grootst), vervolg van geschiedenis (wat zijn de jongste ontwikkelingen in Europa en de wereld), astronomie of geologie (hoe werkt de aardkorst van planeet aarde), vervolg filosofie (wat is waar), en bestuurskunde (hoe besturen we een staat).

Logo Pre-College Program

De vierde periode gaat over instellingen van algemeen nut (Verenigde Naties, ziekenhuizen, scholen, goede doelen), over leren en innoveren (wat is leren, wat is innoveren), taal (hoe communiceren wij), biologie (hoe functioneert het brein), vervolg filosofie (wat is wetenschapsfilosofie), en recht (wat is juridisch toelaatbaar).

Logo Pre-College Program

De vijfde periode is een werkstuk, waarin het geleerde vertaald wordt naar een persoonlijk betoog over een mogelijke studiekeuze. Samen met al het andere materiaal van het programma vormt dat werkstuk een persoonlijk portfolio dat in je latere ontwikkeling nuttig kan zijn.